Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego

Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży. Kontynuacja programu na lata 2022-2024”.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 15.30.