Działalność

Rada Miasta Gdyni (2018-2024)
Radny Miasta z okręgu Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack, Mały Kack
Przewodniczący komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia
Wiceprzewodniczący komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii
Członek Komisji Budżetowej

Stowarzyszenie KrewAktywni (od 2012)
Prezes Stowarzyszenia
Instruktor Pierwszej Pomocy
Koordynator akcji poboru krwi oraz rejestracji dawców szpiku kostnego

Rada Społeczna przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni
członek rady od 2018 roku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (od 2019)
wiceprzewodniczący komisji

Rada ds. Budżetu Obywatelskiego w Gdyni (od 2017)
Wiceprzewodniczący Rady (2017-2019)

Stowarzyszenie Taneczne Tańcz’MY (od 2019)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Polski Instytut Rozwoju, PFRON (od 2021)
Trener wiodący prowadzący szkolenie „Różni Podróżni – szkolenie dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”

Latarnik Polski Cyfrowej (2022)

__________________________________________

Rada Dzielnicy DĄBROWA (2011-2018)
Przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowa (2015-2018)
Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury (2013-2015)
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Infrastruktury (2011-2013)
Koordynator Szkoleń

Krewniacy Club Trójmiasto (2007-2013)
Ambasador Krewniacy Club
Koordynator akcji poboru krwi

Stowarzyszenie „Młodzi dla Gdyni” (2005-2012)
Członek zarządu w latach 2007-2012

Koło Naukowe Grupa Młodych Menedżerów (2009-2012)
Prezes koła w latach 2010-2011

Koło Naukowe Turystyki i Hotelarstwa (2010-2011)
członek, administrator strony www

Gdynia.pl (2018)
redaktor

Kurier Gdyński (2015-2018)
dziennikarz

Dziennik Bałtycki (2016-2018)
dziennikarz

Moje Miasto Trójmiasto (2008-2012)
dziennikarz obywatelski
opiekun dzielnic Dąbrowa i Karwiny
opiekun tematyczny w dziedzinie krwiodawstwa

TPI Chajpa (2003-2013)
Współzałożyciel, administrator, dziennikarz obywatelski, organizator imprez

__________________________________________
Ponadto:
– Organizator koncertów WOŚP – Gdynia (2007, 2008)
– Wolontariusz podczas Biegu Solidarności (2007, 2008, 2009, 2010)
– Wolontariusz podczas obchodów XXX-lecia Solidarności, Kwesta PCK na rzecz powodzian.