• Działalność

  Rada Miasta Gdyni (2018-2023)
  Radny Miasta z okręgu Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack, Mały Kack
  Przewodniczący komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia
  Wiceprzewodniczący i sekretarz komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Członek Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa
  Członek Komisji Budżetowej

  Stowarzyszenie KrewAktywni (od 2012)
  Prezes Stowarzyszenia
  Instruktor Pierwszej Pomocy
  Koordynator akcji poboru krwi oraz rejestracji dawców szpiku kostnego

  Rada Społeczna przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni
  członek rady od 2018 roku

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  członek rady od 2019 roku

  Rada ds. Budżetu Obywatelskiego w Gdyni (od 2017)
  Wiceprzewodniczący Rady (2017-2019)

  Stowarzyszenie Taneczne Tańcz’MY (od 2019)
  Wiceprezes ds. administracyjnych

  __________________________________________

  Rada Dzielnicy DĄBROWA (2011-2018)
  Przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowa (2015-2018)
  Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury (2013-2015)
  Wiceprzewodniczący Komisji ds. Infrastruktury (2011-2013)
  Koordynator Szkoleń

  Krewniacy Club Trójmiasto (2007-2013)
  Ambasador Krewniacy Club
  Koordynator akcji poboru krwi

  Stowarzyszenie „Młodzi dla Gdyni” (2005-2012)
  Członek zarządu w latach 2007-2012

  Koło Naukowe Grupa Młodych Menedżerów (2009-2012)
  Prezes koła w latach 2010-2011

  Koło Naukowe Turystyki i Hotelarstwa (2010-2011)
  członek, administrator strony www

  Gdynia.pl (2018)
  redaktor

  Kurier Gdyński (2015-2018)
  dziennikarz

  Dziennik Bałtycki (2016-2018)
  dziennikarz

  Moje Miasto Trójmiasto (2008-2012)
  dziennikarz obywatelski
  opiekun dzielnic Dąbrowa i Karwiny
  opiekun tematyczny w dziedzinie krwiodawstwa

  TPI Chajpa (2003-2013)
  Współzałożyciel, administrator, dziennikarz obywatelski, organizator imprez

  __________________________________________
  Ponadto:
  – Organizator koncertów WOŚP – Gdynia (2007, 2008)
  – Wolontariusz podczas Biegu Solidarności (2007, 2008, 2009, 2010)
  – Wolontariusz podczas obchodów XXX-lecia Solidarności, Kwesta PCK na rzecz powodzian.