Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA

Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych – Prelekcje w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej – dla uczniów w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA”