Stwórz z nami nowe stowarzyszenie!

Stwórz z nami nowe stowarzyszenie!

Od lat angażujemy się w wiele projektów woluntarystycznych. Zawsze jesteśmy w gotowości aby pomóc i wspólnie działać na rzecz ochrony zdrowia i ratowania życia. Nie obca jest nam też pomoc ubogim i chorym, dla których zawsze znajdziemy czas. Chcemy działać, bo widzimy jak bardzo takie działania są potrzebne.

Działamy w grupie wolontariatu „Krewniacy Club Trójmiasto”, klubach HDK PCK, kołach naukowych, akcjach charytatywnych i wielu innych formach pomocy. Współpracujemy z szeregiem instytucji działających na terenie Trójmiasta, Pomorza, Kraju, a nawet działających w całej Europie. Często byliśmy istotną częścią ważnych projektów i zawsze dawaliśmy z siebie wszystko, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Dzięki tej działalności otrzymaliśmy szereg nagród i wyróżnień.

Nadszedł czas na kolejny krok. Aby działać dalej i móc robić to jeszcze lepiej postanowiliśmy otworzyć nowe stowarzyszenie. Jego celem ma być zwiększanie świadomości społeczeństwa w dziedzinie ochrony życia i zdrowia oraz udzielanie wsparcia społecznego. Nasze działania będą opierać się na szerzeniu idei honorowego krwiodawstwa oraz oddawania szpiku kostnego, promocji aktywnego zdrowego stylu życia poprzez organizowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych. Dodatkowo prowadzenie konferencji i szkoleń w tym zakresie.

Chcemy promować Krwiodawstwo i Aktywność w sposób Kreatywny.
Chcemy być KrewAktywni!

Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych działaniem razem z nami na spotkanie założycielskie Stowarzyszenia KrewAktywni, które odbędzie się w poniedziałek 23 stycznia 2012r, o godz. 19.00, w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Czyżewskiego 14. (Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem i nr PESEL).

Działajmy!!!

W imieniu Wolontariuszy KCT i przyjaciół, którym ta idea jest bliska

Zarząd Krewniacy Club Trójmiasto
Lechosław Dzierżak i Martyna Jakimowicz