Raport z realizacji obietnic wyborczych

Lechosław Dzierżak, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Gdynia Dąbrowa

PROGRAM DLA DĄBROWY

Priorytety na lata 2015-2019

Raport z realizacji: wrzesień 2018

Wykonano: 90 %


I) INFRASTRUKTURA
II) BEZPIECZEŃSTWO
III) KULTURA W DZIELNICY
IV) INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW
V) ESTETYKA DZIELNICY
I) Infrastruktura
1) Oświetlenie:
Kontynuacja projektu Kompleksowego Oświetlenia Ciemnych Miejsc na Dąbrowie:
ul. Koperkowej wykonano
ul. Łopianowej wykonano
ul. Kameliowej (odcinek szeregowy) wykonano
ul. Macierzanki wykonano
ul. Rdestowej (sięgacze przy domkach i szeregach w okolicach ulicy Szafranowej) wykonano
ul. Rumiankowej wykonano
przejścia leśnego za kościołem wykonano
przejścia leśnego za ZS14, przy Gorczycowej wykonano
końca ulicy Sezamowej wykonano
ponadto będę dążył do włączenia do projektu:
ciemnych miejsc przy Szafranowej zlecono wykonanie projektu. Planowany termin prac budowlanych 2018 r.
ciemnych miejsc przy Nagietkowej (okolice poczty) zlecono wykonanie projektu. Planowany termin prac budowlanych 2018 r.
ul. Pomianowskiego inwestycja będzie realizowana w ramach budowy Trasy Kaszubskiej (2020-2022)
dojścia do osiedla Łanowa I zlecono wykonanie projektu. Planowany termin prac budowlanych 2018 r.
a także dalszego rozwoju projektu Włączono do projektu ul. Kolonia i otwarto możliwość dalszego zgłaszania projektów
2) Infrastruktura sportowa
Pragnę zabiegać o rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na dzielnicy, np.:
Budowę Street Workout Park Dąbrowa wykonano
Budowę Siłowni plenerowej przy Szafranowej wykonano
Wymianę koszy do koszykówki i słupków do siatkówki na boisku ZS14 wykonano
Budowę nowej nawierzchni bieżni sportowej na terenie ZS14 Wygrana w BO, realizacja 2018
Budowę sztucznej nawierzchni na boisku szkolnym ZWE Wygrana projektu mieszkanki w BO, wykonane
Utworzenie nowych terenów rekreacyjnych w okolicach Rdestowej Przy ulicach Miłkowej i Melisowej powstał park do ćwiczeń
dalszego rozwoju dąbrowskiego Skateparku Wykonano oświetlenie i wyciszenie ramp
3) Chodniki
Będę dążył do dalszej budowy chodników w miejscu wydeptanych ścieżek, m.in przy Lukrecjowej/Nowowiczlińskiej, Poziomkowej, Miętowej… Wykonano chodniki przy Poziomkowej, Miętowej, Paprykowej, Szafranowej, Rdestowej, Jemiołowej, Nowowiczlińskiej. Do końca 2017 roku planowany jest jeszcze remont chodników przy ul. Gorczycowej, Miętowej, Sojowej, Szafranowej
4) dla dzieci
rozbudowa placu zabaw przy ulicy Szafranowej Wygrana projektu w BO, wykonane
5) dla niepełnosprawnych oraz osób starszych
wnioskowanie o dostosowanie budynków użyteczności publicznej na dzielnicy do potrzeb osób niepełnosprawnych Przedszkola są już dostępne dla osób niepełnosprawnych, zniwelowano wybrane krawężniki przy ZS14
poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych Wymalowano nowe przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Rdestowej, wyniesiono przejście dla pieszych przy małej szkole i poprawiono widoczność na przejściu przy dużej szkole.
likwidacja „pułapek na niepełnosprawnych” w postaci niebezpiecznych dla nich studzienek, krzaków, znaków… Wiele miejsc udało się nam już odpowiednio dostosować, jednak ciągle podejmujemy działania w kolejnych miejscach.
6) dla rowerzystów
wnioskowanie o wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowowiczlińskiej Wnioski wystosowane w formie uchwał Rady Dzielnicy – realizacja niestety dopiero po rozbudowie.
wnioskowanie o ułatwienia dla rowerzystów wzdłuż ulicy Miętowej i Wiczlińskiej Wnioski wystosowane w formie uchwał Rady Dzielnicy – realizacja niestety dopiero po rozbudowie.
powstawanie nowych stojaków dla rowerów wykonano
II) Bezpieczeństwo
Organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń związanych z postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, a także zapobiegania takim sytuacjom – kursy Samoobrony wykonano, spotkania odbywają się cyklicznie
Organizacja szkoleń oraz działania promocyjne związane z ratownictwem i udzielaniem pierwszej pomocy wykonano, spotkania odbywają się cyklicznie
Wsparcie dla wymiany monitoringu w ZS14 wykonano
III) Kultura w dzielnicy
wsparcie dla kół teatralnych, zarówno tych dziecięcych, młodzieżowych oraz dla dorosłych wykonano, stałe wsparcie dla kół teatralnych działających w dzielnicy
współpraca z biblioteką miejską wykonano, rada finansuje zakup nowych książek, audiobooków, gier do wypożyczenia a także finansuje liczne wydarzenia i koła zainteresowań
organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców dzielnicy wykonano, spotkania odbywają się cyklicznie
spotkania z osobami ze świata kultury wykonano, spotkania odbywają się cyklicznie
poparcie inicjatyw kulturalnych w okręgu wykonano, spotkania odbywają się cyklicznie
IV) Integracja mieszkańców
Zwiększenie jakości wydarzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa Wykonawcy wydarzeń wyłaniani są w formie procedury przetargowej lub konkursów
Wsparcie dla pomysłów tworzenia nowych wydarzeń na dzielnicy Na dzielnicy pojawiły się nowe zajęcia sportowe, cykliczne festyny i sąsiedzkie sadzenie kwiatów i krzewów.
V) Estetyka dzielnicy
walka z nielegalnymi reklamami, w szczególności przy Nowowiczlińskiej Walka trwa, choć na razie przegrywamy. Reklam jest jeszcze więcej. Zabiegam o szybkie przyjęcie uchwały krajobrazowej dla Miasta Gdynia.
współpraca z Plastykiem Miasta i Ogrodnikiem Miasta w celu upiększania naszej dzielnicy wykonano, współpraca trwa. Nasadzono już kilka tysięcy nowych kwiatów, krzewów i drzew. Usunięto wybrane nieestetyczne, nielegalne reklamy, unormowało kolorystykę słupów.

Dodaj komentarz