Program 2015-2019

Lechosław Dzierżak – kandydat do Rady Dzielnicy Dąbrowa

PROGRAM DLA DĄBROWY

Priorytety na lata 2015-2019

RAPORT Z WYKONANIA OBIETNIC WYBORCZYCH – ZOBACZ!

I) INFRASTRUKTURA
II) BEZPIECZEŃSTWO
III) KULTURA W DZIELNICY
IV) INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW
V) ESTETYKA DZIELNICY


I) Infrastruktura

1) Oświetlenie:

Kontynuacja projektu Kompleksowego Oświetlenia Ciemnych Miejsc na Dąbrowie:

 • ul. Koperkowej
 • ul. Łopianowej
 • ul. Kameliowej (odcinek szeregowy)
 • ul. Macierzanki
 • ul. Rdestowej (sięgacze przy domkach i szeregach w okolicach ulicy Szafranowej)
 • ul. Rumiankowej
 • przejścia leśnego za kościołem
 • przejścia leśnego za ZS14, przy Gorczycowej
 • końca ulicy Sezamowej

ponadto będę dążył do włączenia do projektu:

 • ciemnych miejsc przy Szafranowej
 • ciemnych miejsc przy Nagietkowej (okolice poczty)
 • ul. Pomianowskiego
 • dojścia do osiedla Łanowa I
 • a także dalszego rozwoju projektu

2) Infrastruktura sportowa

Pragnę zabiegać o rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na dzielnicy, np.:

 • Budowę Street Workout Park Dąbrowa
 • Budowę Siłowni plenerowej przy Szafranowej
 • Wymianę koszy do koszykówki i słupków do siatkówki na boisku ZS14
 • Budowę nowej nawierzchni bieżni sportowej na terenie ZS14
 • Budowę sztucznej nawierzchni na boisku szkolnym ZWE
 • Utworzenie nowych terenów rekreacyjnych w okolicach Rdestowej i pętli Miętowa
 • dalszego rozwoju dąbrowskiego Skateparku

3) Chodniki

 • Będę dążył do dalszej budowy chodników w miejscu wydeptanych ścieżek, m.in przy Lukrecjowej/Nowowiczlińskiej, Poziomkowej, Miętowej…

4) dla dzieci

 • rozbudowa placu zabaw przy ulicy Szafranowej

5) dla niepełnosprawnych oraz osób starszych

 • wnioskowanie o dostosowanie budynków użyteczności publicznej na dzielnicy do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych
 • likwidacja „pułapek na niepełnosprawnych” w postaci niebezpiecznych dla nich studzienek, krzaków, znaków…

6) dla rowerzystów

 • wnioskowanie o wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowowiczlińskiej
 • wnioskowanie o ułatwienia dla rowerzystów wzdłuż ulicy Miętowej i Wiczlińskiej
 • powstawanie nowych stojaków dla rowerów

II) Bezpieczeństwo

 • Organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń związanych z postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, a także zapobiegania takim sytuacjom – kursy Samoobrony
 • Organizacja szkoleń oraz działania promocyjne związane z ratownictwem i udzielaniem pierwszej pomocy
 • Wsparcie dla wymiany monitoringu w ZS14

III) Kultura w dzielnicy

 • wsparcie dla kół teatralnych, zarówno tych dziecięcych, młodzieżowych oraz dla dorosłych
 • współpraca z biblioteką miejską
 • organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców dzielnicy
 • spotkania z osobami ze świata kultury
 • poparcie inicjatyw kulturalnych w okręgu

IV) Integracja mieszkańców

 • Zwiększenie jakości wydarzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa
 • Wsparcie dla pomysłów tworzenia nowych wydarzeń na dzielnicy

V) Estetyka dzielnicy

 • walka z nielegalnymi reklamami, w szczególności przy Nowowiczlińskiej
 • współpraca z Plastykiem Miasta i Ogrodnikiem Miasta w celu upiększania naszej dzielnicy


WYBORY DO RADY DZIELNICY DĄBROWA

29 marca 2015
niedziela
8:00-20:00

Dodaj komentarz