• Program 2015-2019

  Lechosław Dzierżak – kandydat do Rady Dzielnicy Dąbrowa

  PROGRAM DLA DĄBROWY

  Priorytety na lata 2015-2019

  RAPORT Z WYKONANIA OBIETNIC WYBORCZYCH – ZOBACZ!

  I) INFRASTRUKTURA
  II) BEZPIECZEŃSTWO
  III) KULTURA W DZIELNICY
  IV) INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW
  V) ESTETYKA DZIELNICY


  I) Infrastruktura

  1) Oświetlenie:

  Kontynuacja projektu Kompleksowego Oświetlenia Ciemnych Miejsc na Dąbrowie:

  • ul. Koperkowej
  • ul. Łopianowej
  • ul. Kameliowej (odcinek szeregowy)
  • ul. Macierzanki
  • ul. Rdestowej (sięgacze przy domkach i szeregach w okolicach ulicy Szafranowej)
  • ul. Rumiankowej
  • przejścia leśnego za kościołem
  • przejścia leśnego za ZS14, przy Gorczycowej
  • końca ulicy Sezamowej

  ponadto będę dążył do włączenia do projektu:

  • ciemnych miejsc przy Szafranowej
  • ciemnych miejsc przy Nagietkowej (okolice poczty)
  • ul. Pomianowskiego
  • dojścia do osiedla Łanowa I
  • a także dalszego rozwoju projektu

  2) Infrastruktura sportowa

  Pragnę zabiegać o rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na dzielnicy, np.:

  • Budowę Street Workout Park Dąbrowa
  • Budowę Siłowni plenerowej przy Szafranowej
  • Wymianę koszy do koszykówki i słupków do siatkówki na boisku ZS14
  • Budowę nowej nawierzchni bieżni sportowej na terenie ZS14
  • Budowę sztucznej nawierzchni na boisku szkolnym ZWE
  • Utworzenie nowych terenów rekreacyjnych w okolicach Rdestowej i pętli Miętowa
  • dalszego rozwoju dąbrowskiego Skateparku

  3) Chodniki

  • Będę dążył do dalszej budowy chodników w miejscu wydeptanych ścieżek, m.in przy Lukrecjowej/Nowowiczlińskiej, Poziomkowej, Miętowej…

  4) dla dzieci

  • rozbudowa placu zabaw przy ulicy Szafranowej

  5) dla niepełnosprawnych oraz osób starszych

  • wnioskowanie o dostosowanie budynków użyteczności publicznej na dzielnicy do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych
  • likwidacja „pułapek na niepełnosprawnych” w postaci niebezpiecznych dla nich studzienek, krzaków, znaków…

  6) dla rowerzystów

  • wnioskowanie o wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowowiczlińskiej
  • wnioskowanie o ułatwienia dla rowerzystów wzdłuż ulicy Miętowej i Wiczlińskiej
  • powstawanie nowych stojaków dla rowerów

  II) Bezpieczeństwo

  • Organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń związanych z postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, a także zapobiegania takim sytuacjom – kursy Samoobrony
  • Organizacja szkoleń oraz działania promocyjne związane z ratownictwem i udzielaniem pierwszej pomocy
  • Wsparcie dla wymiany monitoringu w ZS14

  III) Kultura w dzielnicy

  • wsparcie dla kół teatralnych, zarówno tych dziecięcych, młodzieżowych oraz dla dorosłych
  • współpraca z biblioteką miejską
  • organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców dzielnicy
  • spotkania z osobami ze świata kultury
  • poparcie inicjatyw kulturalnych w okręgu

  IV) Integracja mieszkańców

  • Zwiększenie jakości wydarzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa
  • Wsparcie dla pomysłów tworzenia nowych wydarzeń na dzielnicy

  V) Estetyka dzielnicy

  • walka z nielegalnymi reklamami, w szczególności przy Nowowiczlińskiej
  • współpraca z Plastykiem Miasta i Ogrodnikiem Miasta w celu upiększania naszej dzielnicy


  WYBORY DO RADY DZIELNICY DĄBROWA

  29 marca 2015
  niedziela
  8:00-20:00