Zarząd Rady Dzielnicy Dąbrowa

Zarząd Rady Dzielnicy Dąbrowa

Inauguracyjna sesja nowej Rady Dzielnicy Dąbrowa odbyła się 13 kwietnia 2011 roku o 17.00 w Urzędzie Miasta Gdyni. Podczas sesji odbyły się wybory przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostali:

Pan Jarosław Kułakowski – przewodniczący
Pan Wiesław Wawer – wiceprzewodniczący
Pan Roman Wasielewski – wiceprzewodniczący

Serdecznie gratuluję!

Kolejne spotkanie Rady Dzielnicy Dąbrowy w najbliższą środę, 20 kwietnia 2011 roku o godzinie 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy.