Wybory do Rady Pożytku Publicznego

Wybory do Rady Pożytku Publicznego

Kandydaci:

1. Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Gdynia – sport, turystyka, ochrona środowiska

2. Agnieszka Bzoma-Żebrowska – Stowarzyszenie Challenge Dance – kultura, tradycja, sztuka

Kandyduję, bo:
– mam wiedzę jako praktyk prawnik-adwokat,
– mam energię i chęci do działania jako wieloletni gdyński społecznik i wolontariusz, prezes Stowarzyszenia CHD
– znam uwarunkowania lokalnego środowiska jako rodowita Gdynianka, której zależy na rozwoju sektora NGO w Gdyni,
-wiem, że moje pełne zaangażowanie, ponadprzeciętna kreatywność i wyjątkowe umiejętności zarządzania czasem są gwarantem rzetelności działania w Radzie.

3. Michał Chabel – Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście – pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, aktywizacja zawodowa

Od 20 lat związany ściśle z sektorem organizacji pozarządowych, twórca i nieprzerwanie od 2004 roku prezes Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście. Aktywne działania Banku Żywności realizowane są na całym terenie województw pomorskiego, ale Gdynia jest szczególnym miejscem dla Banku Żywności – niedługo stanie się sercem Banku, w związku z budową nowego, bankowego centrum dystrybucyjno-biurowo-logistycznego na terenie Gdyni. Gdynia była również pierwszym miastem, we współpracy z którym rozpoczął się rozwój autorskiego, innowacyjnego pomysłu Michała Chabla – sklepów społecznych, czyli miejsc, w których osoby potrzebujące mogą nieodpłatnie pozyskać żywność, wybierając ją kierując się swoimi potrzebami. Dlaczego Gdynia? Bo to miasto innowacji, otarte na eksperymenty, chcące pomagać niekonwencjonalnie. Bank Żywności to wie, ponieważ ściśle współpracuje z 6 organizacjami pozarządowymi z terenu Gdyni, wspomagając ich podopiecznych żywnością. Doświadczenie, empatia, zrozumienie, misyjność, a przede wszystkim wizja Gdyni jako Miasta wspierającego III sektor i wizja III sektora gdyńskiego rozwijającego się dynamicznie, uprawniają kandydata do starania się o miejsce w Gdyńskiej Radzie Organizacji Pozarządowych.

4. Michał Dobrodziej-Rewoliński – Fundacja Śpiewaj – kultura, tradycja, sztuka

Mieszkaniec Gdyni od urodzenia. Wychowywał się na Karwinach, a w dorosłym życiu osiadł na Pustkach Cisowskich. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem zespołami w branży hospitality, ale także był koordynatorem projektów w międzynarodowej firmie pracującej dla organizacji humanitarnych, w tym agend ONZ. Jego pasją jest muzyka. Przeszedł przeróżne formacje muzyczne, by związać się z Gdyńskim Razzle Dazzle Choir, działającym pod skrzydłami Fundacji Śpiewaj! Powierzono mu funkcję koordynatora PR i marketingu. Obecnie również pełni obowiązki Dyrektora Chóru. Zaangażowany w prace na rzecz społeczności ,w których funkcjonuje. Członek i prezes ogniska ZNP od 2021r. Były członek zarządu Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska. W trakcie nauki w IX LO w Gdyni wolontariusz oksywskiego hospicjum.

5. Ewa Dygaszewicz – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Odział Wojewódzki – zdrowie i osoby z niepełnosprawnością

Dietetyk, edukator diabetologiczny od wielu lat organizująca akcje profilaktyczne w zakresie zdrowia.

6. Magdalena Herszkowicz – Centrum Współpracy Młodzieży – młodzież, edukacja

Kandydatka pracuje w gdyńskim Centrum Współpracy Młodzieży od 2002r. Jako koordynatorka projektów międzynarodowych skierowanych d młodzieży. Od 2007r. Działa z zarządzie organizacji praz pełni funkcję dyrektorki programowej. W latach 2009-2011 była przedstawicielką gdyńskich organizacji w Komisji Konsultacyjnej (Powiatowa RPP) powołana przez Prezydenta Miasta Gdyni. W latach 2013-2017 oraz w roku 2023 zatrudniona w MPRiPS / NIW jako ekspertka oceniająca wnioski oraz sprawozdania projektów FIO oraz Fundusz Młodzieżowy. Uczestniczka i trenerka na wielu międzynarodowych szkoleniach o tematyce młodzieżowej, wolontariatu oraz współpracy międzynarodowej. Z wykształcenia menadżer: Wydział Zarządzania i Marketingu na UG oraz Podyplomowe Studium Rachunkowości i Finansów.

7. Anna Jaroszewska – Fundacja L’Arche Oddział w Gdyni – zdrowie i osoby z niepełnosprawnością

Od 5 lat pełni rolę Dyrektora w gdyńskim Oddziale L’Arche, prowadząc przede wszystkim Dom o charakterze rodzinnym, w którym Gospodarzami są dorosłe osoby z niepełnosprawnością. Z Fundacją L’Arche jest związana od 2010roku, a swoje pierwsze doświadczenie współtworzenia domu L’Arche z OzNI zdobyła w Kenii jako wolontariusz, a później przez 8 lat pracowała w Oddziale wrocławskim. Pochodzi z Górnego Śląska, jednak połowę swojego życia spędziła we Wrocławiu, gdzie studiowała m.in. fizjoterapię i logopedię. Czuje się zaproszona przez OzNI do poznania ich perspektywy patrzenia na świat i starania się, by ich „głos” był słyszalny i brany pod uwagę w każdym obszarze ich życia. Od miejsca zamieszkania do życia społecznego.

8. Małgorzata Kiełt – Fundacja Planet for Generations – sport, turystyka, ochrona środowiska

Z wykształcenia reżyser filmowy oraz fotograf. Od 2015r. Prowadzi firm filmowo-fotograficzną. Od 2020r. Prezes Fundacji Planet for Generations. Prywatnie mama dwóch chłopców w wieku 2,5 oraz 8,5 lat. Pasjonatka żeglarstwa, nurkowania i ceramiki

9. Sabina Kliber – Fundacja Przytulone Emocje – zdrowie i osoby z niepełnosprawnością

Certyfikowana Providerka TRE. TRE to praca z ciałem, mająca na celu pozbycie się napięć nie tylko mięśniowych, ale i emocjonalnych. Fundacja Przytulone Emocje została powołana do życia, aby pomagać ludziom z problemami natury psychicznej i psychosomatycznej.

10. Danuta Kłopocka – ADAPA Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju – zdrowie i osoby z niepełnosprawnością

Prezes Zarządu Fundacji ADAPA, kierownik warsztatu terapii zajęciowej Fundacji ADAPA. Nauczyciel akademicki. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologii polskiej, wyższe humanistyczne studia doktorskie oraz dwustopniowe podyplomowe studia specjalistyczne na NPDN Synapsis w ramach projektu Akademia-Autyzm. Po kilkunastu latach pracy jako nauczyciel akademicki w 2006 roku rozpoczęła pracę w sektorze pozarządowym na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową. Uczestniczyła czynnie w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Prowadzi szkolenia z zakresu specyfiki zaburzeń osób z ASD. Członek Rady Programowej kierunków pedagogicznych WSB Gdańsk. Były członek Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (kadencja 2021-2023). Członek Powiatowej Społecznej Rad ds. Osób Niepełnosprawnych w Gdyni. Współautor projektów z zakresu innowacji społecznych „Mistrzowie są wśród nas”, „Seniora i co dalej”. Społecznie dla NGO pracuje od lat licealnych.

11. Tomasz Kożuchowski – Stowarzyszenie Flauta – sport, turystyka, ochrona środowiska

12. Olga Krasoń – Towarzystwo Miłośników Gdyni – kultura, tradycja, sztuka

Urodzona w Gdyni w 1972 roku. Członkini zarządu Towarzystwa Miłośników Gdyni, społeczna działaczka na rzecz gdynian i ich tradycyjnych korzeni muzycznych. Założycielka, liderka gdyńskiego zespołu Akademia Głosów Tradycji, śpiewającego polskie pieśni tradycyjne. Wraz z zespołem nominowana do Gdyńskich Galionów za 2023 r. Organizatorka koncertów, Zajść Kolędniczych, warsztatów śpiewu, tańca tradycyjnego i rękodzieła ludowego. Współtworzyła w ramach projektów spektakle „Opowieść o rzeczach ostatecznych” i „Rodziance” w Teatrze Gdynia Główna. Członkini Stowarzyszenia Trójwiejska. Pracuje w Teatrze Gdynia Główna. Absolwenta handlu morskiego na UG oraz SWPS w Poznaniu.

13. Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja – seniorzy, kombatanci
Prowadzi Świetlicę Opiekuńczą przy Fundacji Adaptacja, gdzie pracuje z niepełnosprawnymi seniorami zapewniając im całodzienną opiekę, rehabilitację i terapię zajęciową. Organizuje zajęcia aktywizujące dla osób starszych w ramach Klubu Seniora w Gdyni Cisowej i Przystani Chabrowa. W ramach aktywizacji grup marginalizowanych społecznie oraz znoszenia barier w dostępności do kultury angażuje się w organizowanie charytatywnych koncertów międzypokoleniowych oraz festynów rodzinnych i wycieczek. Jest członkiem Gdyńskiej Rady ds. Seniorów, Gdyńskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego oraz radnym Gdyni Chyloni. W ostatnich latach był asystentem Przewodniczącej Sejmowej Komisji ds Polityki Senioralnej i członkiem Konsultacyjnej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Członkiem Powiatowej Rady ds Osób Niepełnosprawnych i członkiem GRDPP. Od wielu lat współpracuje z Centrum Aktywności Seniora.

14. Mirella Kwapich – Fundacja im. Jadwigi Adamowicz – sport, turystyka, ochrona środowiska

Prezes Fundacji prozwierzęcej.

15. Piotr Lewko – Stowarzyszenie Ovum – pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, aktywizacja zawodowa

Od 2009r. związany ze Stowarzyszeniem OVUM, gdzie przeszedł długą drogę wolontariusza w Biurze Porad Obywatelskich w Gdyni przy ul. Traugutta 2 do prezesa zarządu organizacji. Reprezentuje trzeci sektor w Radzie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy Ministrze Sprawiedliwości i Komitecie Sterująco-Monitorującym Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych NIW-CRSO oraz zasiada w Radzie Programowej Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych przeciwko Handlowi Ludźmi. Formalnie jest radcą prawym, doradcą obywatelskim, mediatorem i trenerem, choć w rzeczywistości cały swój czas poświęca na współpracę z organizacjami pozarządowymi i wspieranie inicjatyw społecznych.

16. Tomasz Mrozek Gliszczyński – Fundacja Ziołogród – kultura, tradycja, sztuka

Jako zielarz przybliża otaczający nas świat roślin. Od ponad 4 lat prowadzi spacery zielarskie, a od ponad ponad roku już jako Fundacja Ziołogród uczy, pokazuje i propaguje okoliczną florę. „Przyroda jest niesamowita, pochylamy się nad nią każdego dnia. Niech Gdynia zieloną będzie”.

17. Michał Pupel – Stowarzyszenie Halo Kultura – kultura, tradycja, sztuka

Animator kultury, organizator koncertów w Stowarzyszeniu Halo Kultura, przewodnik miejski, lider zespołu Kier Office, współkurator festiwalu OpenHause Gdynia. Od 2008 roku aktywnie działa na rzecz gdyńskiej kultury i historycznego dziedzictwa Gdyni.

18. Marek Radyko – Stowarzyszenie In Gremio – młodzież, edukacja

W szkolnictwie niepublicznym od 1999r., od 2005 roku Dyrektor Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni. O wielu lat czynnie zaangażowany w pracę nad rozwojem niepublicznej oświaty w Gdyni, wolontariatem, edukacją obywatelską, kulturą, promowaniem sportu, rekreacji oraz zrównoważonego transportu. Były członek GRDPP oraz były członek Gdyńskiej Rady Rowerowej. Trener zagadnień związanych z III sektorem, edukacją obywatelską, wolontariatem i prawami człowieka. Podsiada doświadczenie w organizacji wydarzeń dla dużych grup odbiorców. Konsultant reprezentanta sektora pozarządowego w ramach projektu Enter.HUB Gdynia. Koordynator i organizator wielu edukacyjnych i obywatelskich projektów grantowych. Organizator wielu projektów dla mieszkańców Gdyni m.in. Gdyńskiej Szkoły Rowerowej, Gdyńskich Nocnych Przejazdów Rowerowych, Mikołaje na rowerach, European Cycling Challenge, Race for the Baltic. Od ponad 15 lat szef sztabu WOŚP – organizator głównych imprez gdyńskich związanych z finałem WOŚP – imprez plenerowych, sportowych, koncertów i pokazów.

19. Emil Reszczyński – Młodzi Na Rzecz Gdyni Gdynianka – młodzież, edukacja

Założyciel Stowarzyszenia Gdynianka, student prawa na Uniwersytecie Gdańskim, od kilku lat działający na rzecz poprawy świadomości obywatelskiej w Gdyni. Stowarzyszenie prowadzi działalność strażniczą i prospołeczną.

20. Mariusz Rozborski – Fundacja Prosto z serca – zdrowie i osoby z niepełnosprawnością

W oparciu o własne doświadczenia i wieloletnie bliskie relacje z innymi osobami niepełnosprawnymi zapoznał się z wieloma problemami z jakimi borykają się nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale również ich rodzice i opiekunowie. W 2018 roku powołał Fundację Prosto z Serca, której celem jest niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnościami w zakresie organizacji i finansowania rehabilitacji, pomocy psychologicznej, terapii zajęciowej, zajęć integracyjno-motywacyjnych oraz działań ukierunkowanych na integrację osób z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością. Od 2019r. jest członkiem Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gdyni. Z wykształcenia oligofernopedagog, zmagający się z niepełnosprawnością ruchową od urodzenia.

21. Ewa Rymar – Fundacja Inter Art. – Artystyczna Grupa Wsparcia – kultura, tradycja, sztuka

Od 2020 roku zarządza Fundacją Inter Art – Artystyczna Grupa Wsparcia jako Prezes. Posiada doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu biurem dla różnych pracodawców. Aktualnie zajmuje się dokumentacją i koordynowaniem działań Fundacji. Wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem osoby, które borykają się z problemami uzależnień od substancji oraz z zaburzeniami behawioralnyymi, a także osoby w kryzysach emocjonalnych (również w depresji). Organizuje wydarzenia związane z kulturą i sztuką, a także wydarzenia budujące świadomość profilaktyki zdrowia psychofizycznego.

22. Jerzy Smyczyński – Ekologiczne Stowarzyszenie Przyjaciół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego EKOPARK – sport, turystyka, ochrona środowiska

W stowarzyszeniu działa od 25 lat. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. W latach ubiegłych działał w Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

23. Joanna Statuch – PTTK Klub Turystyczny Wybrzeże – PTTTK Odział Regionalny w Gdańsku im. dr Mariana Czyżewskiego – sport, turystyka, ochrona środowiska

Od 2016r. członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Założycielka (w 2017r.) PTTK Klubu Turystycznego Wybrzeże, działającego w ramach PTTK Oddziału Regionalnego w Gdańsku. Jest jego Prezeską od początku istnienia Klubu. Zajmuje się kwestiami organizacyjnymi i planuje wycieczki. Posiadane uprawnienia: organizator turystyki PTTK, instruktor krajoznawstwa regionu, przewodnik Muzeum Emigracji w Gdyni, Muzeum Kart do Gry w Gdyni, instruktor nordic walking, ratownik. Kandydatka ukończyła i posiada certyfikat Akademii Liderek NGO. Jako Prezeska Klubu Wybrzeże z sukcesem organizuje liczne wydarzenia takie jak: wycieczki, wędrówki, prelekcje, spotkania z podróżnikami. Część tych wydarzeń dedykowana jest o osobom z niepełnosprawnościami we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dlaczego nie” oraz Stowarzyszeniem „Cool-awi”. Jest wolontariuszką Rezerwatu Przyrody Beka, gdzie zajmuje się ochroną siedlisk we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. Od 2016r. jest pracownikiem UM Gdyni. W ramach swojej pracy obsługuje Biura Rad Dzielnic, współpracuje z różnymi jednostkami miejskim oraz organizacjami pozarządowymi.

24. Justyna Sudzik – Fundacja Przytulny Domek – młodzież, edukacja

Nauczyciel języka polskiego, etyki i filozofii, wychowawca świetlicy, pilot wycieczek, przyszły technik usług kosmetycznych, Prezes Fundacji Przytulny Domek, Sekretarz Oddziału Morskiego PTTK, organizator turystyki PTTK, certyfikowany edukator Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, wczesnego dzieciństwa i w klasie, certyfikowany Ambasador UNICEF, certyfikowany Ambasador Piękna po Akademii Professional, ukończony IV stopniowy kurs na kierunku Ceramika, kierownik obozów letnich i zimowych, trener nauczycieli, członek Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, mama trzech synów. Fascynuje się człowiekiem, światem, życiem. Pomaga innym z sercem na dłoni, lubi podróżować i poznawać nowe miejsca, morsuje, korzysta z sauny, w szumie fal i zapachu lasu odpoczywa i w tym czasie znajduje czas na złapanie balansu między pomaganiem innym a dbaniem o własne potrzeby. Jej motto życiowe: „Być dobrym jak chleb” (św. Brat Albert Chmielowski), a zawodowe: „Chcę nauczyć rozumieć i kochać” (Janusz Korczak).

25. Jan Szymczuk – Uczniowski Klub Sportowy „Gromik Gdynia” – sport, turystyka, ochrona środowiska

Mieszka w Gdyni. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku o specjalności nauczyciel wychowania fizycznego, trener pływania, instruktor strzelania. Przez wiele lat trener i kierownik sekcji pływania WKS Flota Gdynia. Propagator pięcioboju nowoczesnego w województwie pomorskim. Założyciel Pomorskiego Okręgowego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, oraz klubów: UKS Gromik Gdynia i MUKS Kosakowo. Trener koordynator kadry województwa pomorskiego w pięcioboju nowoczesnym. Trener pływania i strzelania w UK Gromik Gdynia i MUKS Kosakowo. Wychowawca medalistów Mistrzostw Polski, Europy, Świata w pięcioboju nowoczesnym. W Gdyńskim Programie „Wgraj się” prowadzonym dla szkół podstawowych otrzymał od dzieci najwyższą ocenę za prowadzone zajęcia. Zaangażowany w inicjatywy i akcje na rzecz szkół gdyńskiej młodzieży szkolnej promując sport wśród dzieci i młodzieży. Od wielu lat jest ambasadorem zawodów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Laser Run – strzel i biegnij. Uważa, że konsekwencja, poświecenie i zasady fair play są ważne nie tylko w sporcie, ale również w życiu publicznym.


‼️ Przypominamy ‼️

👉 Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 8 do 16 maja 2024 roku. Głosować można:

🔹 osobiście w lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Karta do głosowania wydawana będzie po weryfikacji uprawnienia do głosowania);

🔹 za pośrednictwem operatora pocztowego (Karta do głosowania jest udostępniona do pobrania pod niniejszym artykułem. Karta musi być podpisana przez osoby uprawnione do głosowania. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Gdyni);

🔹 za pomocą poczty elektronicznej (Karta do głosowania jest udostępniona do pobrania pod niniejszym artykułem. Kartę należy przesłać na adres ngo@gdynia.pl z adresu zarejestrowanego w Gdyńskim Banku Danych o organizacjach pozarządowych, liczy się data wpływu).

📣 Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 27 maja 2024 roku.

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/gdynska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego,3907/gdynska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego,390026?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0KCh3JgXA3VXrN4YEdKuLpiQZvfbDasFzDbltqLZV1cvs51syV9_DkRH0_aem_AYjYYi1Am2-5O9-2r9d1WdQpEO_KNTLpMpN-ijMTnK1sGVvzRjU1pGgdvEfldZVHbqpgDFxk0ON1L08yQsMxHN7Q

Dodaj komentarz