Wielkanoc 2023

Wielkanoc 2023

Na miejskie śniadanie wielkanocne w tym roku przyszło ponad pół tysiąca osób samotnych i potrzebujących