Michał! Gratulacje!!!

29 grudnia 1999 roku Rada Miasta wybrała Michała Gucia do Zarządu Miasta Gdyni, ale jego przygoda z gdyńskim samorządem rozpoczęła się kilka lat wcześniej, kiedy stworzył pierwszy w Polsce Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. To wtedy został wolontariuszem w UM – społecznym pełnomocnikiem Franciszki Cegielskiej, potem Wojciecha Szczurka, do spraw organizacji pozarządowych. Od 1998 roku był radnym miasta i przewodniczącym…
Dowiedz się więcej