Plejada gdyńskich Honorowych Dawców Krwi

Pan Czesław Mikołajew – redaktor Głosu Gdyni, sporządził o mnie taki krótki filmik: Film został nakręcony 30 grudnia 2010 podczas spotkania podsumowania roku działalności Policyjnego i Strażackiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gdyni. Otrzymałem wtedy z rąk Prezesa Policyjnego Klubu HDK – Krzysztofa Wasilewskiego – złotą odznakę „Zasłużony dla Krwiodawstwa w Policji”