Sesja RM: Tematy związane ze zdrowiem i pomocą społeczną