Rozstrzygnięcie konkursu: aktywizacja, integracja, grupy wsparcia