Rozmarzony w podróżach. Kolosy w Gdyni rozdane!

Rozmarzony w podróżach. Kolosy w Gdyni rozdane!