Otwieramy Oddział Hematologii i Transplantologii Szpiku