Oddali krew u Kwiatkowskiego

Oddali krew u Kwiatkowskiego

Na studentów i wykładowców WSAiB w Gdyni zawsze można liczyć. Tuż przed sesją zorganizowaliśmy zbiórkę krwi. Trochę się obawialiśmy, że część studentów odmówi wykręcając się zniżającymi się egzaminami. Jednak zgodnie stwierdzili, że uratowanie komuś życia to wspaniałe zajęcie na chwilę przerwy w nauce.