O tym jak ważny jest sport dla dzieci i młodzieży

O tym jak ważny jest sport dla dzieci i młodzieży

Konferencja: „Sport w terapii dzieci i młodzieży”.

W poniedziałek 28 stycznia w Sali Audytoryjnej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni odbyła się konferencja „Sport jako forma terapii dla dzieci i młodzieży”. Jej organizatorami byli Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Gdyńskie Centrum Sportu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni.

Celem spotkania było propagowanie idei aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży jako ważnego elementu rozwoju i wychowania oraz przedstawienie wpływu aktywności fizycznej na ich zdrowie oraz samopoczucie. Występujący na konferencji prelegenci to nie tylko osoby zawodowo zajmujące się zagadnieniem sportu w aspektach teoretycznych i praktycznych, ale również pasjonaci, dla których różne formy aktywności stały się sposobem na zdrowe i satysfakcjonujące życie.

Konferencja była pierwszą z serii kilku spotkań poruszających tematykę sportu jako formy terapii i z pewnością będzie kontynuowana podczas kolejnych wydarzeń tego typu.

Podczas konferencji poprowadziłem prelekcję dotyczącą działalności sportowej organizowanej przez gdyńskie Rady Dzielnic, a także możliwościach pozyskania środków miejskich na nowe działania w tym zakresie.

Więcej:
www.godn.eu
www.gdynia.pl