O planowaniu przestrzennym w Gdyni

O planowaniu przestrzennym w Gdyni

Najbliższe działania:
1. zorganizowanie (przez BPPMG i Miasto Wspólne) w InfoBoxie spotkania i dyskusji dot. planu obejmującego Międzytorze – z zaproszeniem właściciela gruntu i inwestora;
2. uruchomienie przez BPPMG własnej strony internetowej jeszcze w tym roku;
3. zorganizowanie przez BPPMG we współpracy Radą Dzielnicy dyskusji na temat wybranego planu miejscowego – na najwcześniejszym etapie jego sporządzania;
4. zorganizowanie ogólnomiejskiego spotkania w InfoBoxie mającego na celu wypracowanie konkretnych narzędzi dla Gdyni, mogących zwiększyć partycypację mieszkańców w opracowywaniu planów miejscowych.