• O planowaniu przestrzennym w Gdyni

  13 kwietnia 2017

  Najbliższe działania:
  1. zorganizowanie (przez BPPMG i Miasto Wspólne) w InfoBoxie spotkania i dyskusji dot. planu obejmującego Międzytorze – z zaproszeniem właściciela gruntu i inwestora;
  2. uruchomienie przez BPPMG własnej strony internetowej jeszcze w tym roku;
  3. zorganizowanie przez BPPMG we współpracy Radą Dzielnicy dyskusji na temat wybranego planu miejscowego – na najwcześniejszym etapie jego sporządzania;
  4. zorganizowanie ogólnomiejskiego spotkania w InfoBoxie mającego na celu wypracowanie konkretnych narzędzi dla Gdyni, mogących zwiększyć partycypację mieszkańców w opracowywaniu planów miejscowych.

  Kategoria: Aktualności

 • Brak możliwości komentowania