Nowy Park w Wielkim Kacku będzie nosił imię Franciszka Ornassa

Nowy Park w Wielkim Kacku będzie nosił imię Franciszka Ornassa