Lepsze zasady rekrutacji do żłobków

Lepsze zasady rekrutacji do żłobków

Koniec z kolejnością zgłoszeń i oddzielnej rekrutacji do każdej z placówek. Będzie łatwiej i rozsądniej.