Konsultacje społeczne na Dąbrowie

Konsultacje społeczne na Dąbrowie

Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dot. propozycji inwestycji oraz zgłaszania nowych potrzeb w dzielnicy. Zebranie odbędzie się 19 lutego 2014 roku o godz. 18.00 (środa) w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni (ul. Nagietkowa 73).

Propozycje inwestycji:

  • Oświetlenie ul. Rumiankowej
  • Oświetlenie ul. Rdestowej 28-112
  • Chodnik Perzowa/Piołunowa/Poziomkowa
  • Chodnik – ul. Szafranowa
  • Chodnik – ul. Rdestowa
  • Chodniki przy pętli Miętowa
  • Chodnik przy Lubczykowej

Zachęcam do składania swoich propozycji inwestycji na spotkaniu lub mailowo.