Konsultacje budżetu inwestycyjnego na Dąbrowie

Konsultacje budżetu inwestycyjnego na Dąbrowie

 Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023 

Ze względu na trwający stan epidemii zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 22 października 2020 r., została opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Dąbrowy.

Ankieta jest dostępna do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz znajduje się na dole strony www.gdynia.pl/dzielnice.

 Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres rada.dabrowa@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.

 Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

*****************

Rada Dzielnicy Dabrowa podjęła w dniu 07.09.2020 r. uchwałę nr XIV/29/2020 w sprawie przyjęcia listy zadań inwestycyjno- remontowych wg następującego priorytetu:

1. Ulice: Owocowa, Walerianowa, Truskawkowa cały rejon- wymiana nawierzchni.

2. Siłownie plenerowe na Dąbrowie, skwer ks. Mazura, Rdestowa 33- podkładki pod urządzeniami siłowni.

3. „Skwer” i ulica Nagietkowa na wysokości posesji nr 48, od ronda Perzowa do terenu przy kościele – uporządkowanie terenu, parking i nawierzchnia.

4. Ulica Sojowa wzdłuż budynku przychodni- naprawa nawierzchni.

5. Ulica Nagietkowa przy poczcie od skrzyżowania z Miętową do ronda Perzowa- nakładka bitumiczna na ul. Nagietkowej.

6. Ulica Gorczycowa przy Szkole nr 47, od strony przedszkola- remont nawierzchni jezdni, budowa zatoki postojowej.

7. Ulica Szafranowa 12- remont nawierzchni oraz chodnika.

8. Ulica Szafranowa rejon posesji nr 57-65 – remont nawierzchni.

9. Skrzyżowanie ul. Kameliowej z ul. Kolendrową oraz Imbirową- remont chodnika.

10. Ulica Paprykowa na wysokości posesji nr 15 – wymiana chodnika.

11. Park na Dąbrowie, zadrzewiony teren w centrum dzielnicy, między osiedlami Dąbrowa i Dąbrówka.