Konkurs dla Młodych Liderów im. Andrzeja Walentynowicza

Konkurs dla Młodych Liderów im. Andrzeja Walentynowicza

Niezmiernie miło nam poinformować, że Lechosław Dzierżak otrzymał II miejsce w konkursie dla Młodych Liderów im. Andrzeja Walentynowicza. Konkurs organizowany jest przez Klub Rotaract Trójmiasto już od 7 lat. Jego celem jest promocja aktywnych, godnych naśladowania postaw wśród ludzi młodych. Inicjatywa kierowana jest do osób w wieku od 15 do 25 lat, które samodzielnie lub grupowo podjęły się działań na terenie województwa pomorskiego, mających na celu poprawę warunków życia w małej społeczności. Nagrodą w konkursie jest wsparcie realizowanego przez zwycięzcę projektu. Do przykładowych działań zasługujących na wyróżnienie w konkursie zalicza się: aktywność w małych środowiskach lokalnych; działalność, która aktywizuje takie środowiska czy zachęcanie innych mieszkańców do działań prospołecznych. Jury podczas analizy nadesłanych zgłoszeń może posłużyć się takimi kryteriami oceny jak: umiejętności liderskie (zgromadzenie i zintegrowanie zespołu); postawa wobec współpracowników i osób, na których rzecz realizowany jest projekt; pozytywny efekt społeczny projektu; realizacja projektu w warunkach ograniczonego wsparcia innych organizacji; zaangażowanie i wysiłek Lidera; stopień wpływu projektu na innych; kreatywność i innowacyjność czy wytrwałość i konsekwencja w pokonywaniu trudności.

jkrz