Kacze Buki: nowa kanalizacja sanitarna i przepompownia