DZIĘKUJĘ

DZIĘKUJĘ

Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które mi zaufały i oddały na mnie głos

w Wyborach Samorządowych 2014.

Udało się uzbierać ponad pół tysiąca głosów!

Niestety wynik okazał się zbyt niski abym został Radnym Miasta, jednak nie rozstaję się z tego powodu z Państwem i będę dalej działał na rzecz dobra wspólnego za pośrednictwem Rady Dzielnicy oraz organizacji pozarządowych.  Zachęcam wszystkich do dalszej współpracy oraz gratuluję zwycięzcom.