Wizyta studyjna na Dąbrowie

Wizyta studyjna na Dąbrowie

W Gdyni Dąbrowie odbyła się wizyta studyjna mieszkańców Ukrainy, Białorusi i Mołdawi. Chcieli poznać działania Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Celem projektu jest rozwój instytucji demokratycznego państwa i wzrost aktywności obywatelskiej w krajach Europy Wschodniej. Projekt przekazuje uczestnikom polskie doświadczenie w zakresie działania samorządu lokalnego, instytucji publicznych, mediów i organizacji pozarządowych oraz systemu edukacji.

Wizyta studyjna to 11-dniowa wizyta grupy składającej się z 12 osób – uczestników projektu – w Gdyni. Wizyta ma służyć bezpośredniej wymianie doświadczeń oraz prezentacji polskich osiągnięć na przykładzie działalności lokalnych organizacji i instytucji. W trakcie każdej wizyty uczestnicy odwiedzają szereg organizacji, spotykają się z działaczami, studentami i przedstawicielami samorządu lokalnego.

Projekt jest realizowany przez Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni