Internetowe konsultacje społeczne ws. granic dzielnic.

W dniach 14-31 lipca odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic Rad Dzielnic w Gdyni. www.gdynia.pl/konsultacje