Spotkanie koalicji na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom