Radny Dzielnicy

Kadencja 2015-2018 Rozwój i integracja

Wybrane tematy:

 1. Przewodniczyłem pracom Rady Dzielnicy Dąbrowa
 2. Jestem jedynym radnym, który może się pochwalić stuprocentową frekwencją na sesjach.
 3. Kontynuowałem program oświetlenia ciemnych miejsc na dzielnicy. Udało się przygotować projekty budowlane dla inwestycji oświetlenia ulic: Kolonia, Łanowa, Nagietkowej przy Poczcie oraz placu zabaw przy Szafranowej, a także rozpocząć prace związane z oświetleniem ulicy Sojowej.
 4. Doprowadziłem do wykonania oświetlenia na dąbrowskim skateparku
 5. Doprowadziłem do wyremontowania fragmentu ul. Sojowej i wnioskuję o prace na kolejnych odcinkach.
 6. Jestem autorem licznych zwycięskich projektów do budżetu obywatelskiego – m.in. wymiana koszy do koszykówki, oświetlenie skateparku, bieżnia sportowa, skocznia sportowa, stoły do pingponga, stoły piknikowe, miniboisko, oświetlenie przejścia leśnego, street workout park, piramida linowa, kwietny skwer, ścieżka zdrowia, siłownia plenerowa, nasadzenie drzew wzdłuż Rdestowej na Dąbrowie oraz instalacja ogólnodostępnego defibrylatora AED na kacku.
 7. Organizuję bezpłatne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, samoobrony, kurs tańca towarzyskiego, warsztaty z robotyki, nordic-walking, teatralne, ceramiki, rękodzieła.
 8. Organizacja festynów rodzinnych – na Leśnej Polanie i przy szkole.
 9. Zapraszam mieszkańców na dni sprzątania ziemi
 10. Organizacja wydarzeń sportowych – Bieg na Leśnej Polanie, Wyścigi Rowerowe, Bieg przedszkolaka…
 11. Współpracuję z dąbrowskim klubem seniora, gdzie wspólnie szukamy rozwiązań dla zgłaszanych problemów,
 12. Dbam o dostępność nowych książek w bibliotece, a także możliwość wypożyczania gier planszowych,
 13. Organizujemy Dni z Grami Planszowymi
 14. Na nasz wniosek zostały zorganizowane konsultacje społeczne dotyczące organizacji ruchu na naszej dzielnicy. Ich skutkiem będzie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na wskazanych przez mieszkańców odcinkach.
 15. Na naszej dzielnicy działa Młodzieżowa Rada Dzielnicy Dąbrowa – to najstarsza tego typu jednostka pomocnicza w Polsce.
 16. Dofinansowujemy półkolonie letnie i zimowe w obu dąbrowskich szkołach,
 17. Na mój wniosek wymalowano nowe przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Rdestowej,
 18. Sfinansowaliśmy powstanie elektronicznego systemu wydawania obiadów oraz karty dla wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 47.
 19. Zainaugurowaliśmy działanie koła robotyki przy dąbrowskiej bibliotece
 20. Doprowadziliśmy do remontu biura Rady Dzielnicy Dąbrowa. Dzięki temu będzie ono przyjaźniejsze mieszkańcom, umożliwione będzie w nim organizowanie konsultacji i spotkań sąsiedzkich. Miejsce zostanie również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 21. Opiniujemy plany budowy przy naszej dzielnicy Trasy Kaszubskiej. Zgłaszamy się z licznymi wnioskami, aby prace były możliwie najmniej uciążliwe dla mieszkańców, a ich efekt jak najbardziej dla nich przyjazny. Pozytywnie rozpatrzono m.in. nasz apel o przedłużenie planowanych ekranów akustycznych i budowę kładki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Szafranową i lasem.
 22. Współfinansujemy działający przy szkole Teatr Młodych, który co roku jest doceniany na wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach.
 23. Sfinansowaliśmy powstanie ściany luster na małej sali gimnastycznej w SP47,
 24. Organizujemy wspólnie z sąsiadami sadzenie cebul kwiatowych oraz krzewów. Zależy nam, aby nasza dzielnica była jeszcze piękniejsza.
 25. Wziąłem udział w finale dąbrowskiego Czytania Dzieciom,
 26. Ustawiliśmy na dzielnicy kilkadziesiąt nowych ławek oraz koszy na śmieci
 27. Zorganizowaliśmy wakacje dla Dzieci z Dworca Brześć – uchodźców z Czeczeni,
 28. Na naszej dzielnicy odbywają się wizyty studyjne podczas których działacze społeczni i studenci z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi poznają jak działają rady dzielnic w Gdyni,
 29. Sfinansowaliśmy powstanie na korytarzach obu szkół gier podłogowych,
 30. Dofinansowaliśmy remonty miejskich placówek oświatowych na Dąbrowie

Kadencja 2011-2014 – Infrastruktura i bezpieczeństwo

Wybrane tematy:

   1. Przewodniczyłem komisji Infrastruktury i Ekologii
   2. Zainaugurowałem program Oświetlenia ciemnych miejsc na dzielnicy, w ramach którego powstaną projekty oświetlenia terenów przy szkołach, ciemnych zakątków dzielnicy oraz ulic: Głogowa, Łopianowa, Koperkowa, Kameliowa, Miłkowa, Gorczycowa i Rumiankowa.
   3. Zadbałem o uzupełnienie chodników przy Paprykowej i Miętowej
   4. Doprowadziłem do wymiany zniszczonej nawierzchni Skateparku
   5. Doprowadziłem do naprawy niezliczonej ilości dziur i zarwanych studzienek
   6. Wnioskowałem o umieszczenie poręczy przy schodach
   7. Zajmowałem się ustawieniem nowych ławek oraz koszy na śmieci w dzielnicy
   8. Wnioskowałem o wprowadzenie na ulicach osiedlowych strefy uspokojonego ruchu Tempo 30
   9. Wnioskowałem o dokończenie budowy dąbrowskiej ścieżki rowerowej oraz ustawienie na dzielnicy stojaków rowerowych

  10. Brałem udział w tworzeniu certyfikacji polityki rowerowej BYPAD dla miasta Gdynia 11. Jestem autorem zwycięskiego projektu do budżetu obywatelskiego powstania na Dąbrowie siłowni plenerowej
 1. 12. Doprowadziłem do wpisania do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni” możliwości alternatywnego rozwiązania komunikacyjnego dla dzielnic Dąbrowa, Wiczlino, Chwarzno w postaci umożliwienia wprowadzenia lekkiego transportu szynowego. Dzięki temu za 20-30 lat po wybudowaniu nowych osiedli 'Gdyni Zachód’ będzie możliwość wprowadzeniu takiego rozwiązania. 13. Doprowadziłem do zakupu nowoczesnego sprzętu do nauki pierwszej pomocy dla Zespołu Szkół nr 14 na Dąbrowie
 2. 14. Organizuję bezpłatne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy 15. Organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony
 3. 16. Doprowadziłem do zakupu ogólnodostępnego sprzętu do ratowania życia – defibrylatora AED17. Ściśle współpracuję z Zespołem Szkół nr 14 oraz Zespołem Wczesnej Edukacji nr 1
 4. 18. Dla bezpieczeństwa dzieci w szkole Rada Dzielnicy dofinansowała remont portiernii.
 5. 19. Pomagałem przy organizacji wydarzeń sportowych i integracyjnych w dzielnicy20. Prowadziłem spacery z osobami niepełnosprawnymi „Dąbrowa dla wszystkich” podczas których zbierałem informacje o tym jak dostosować naszą dzielnicę do ich potrzeb.21. Organizowałem na dzielnicy ambulansowe akcje poboru krwi oraz akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego.
 6. 22. Prowadzę stronę internetową oraz profil Rady Dzielnicy Dąbrowa
 7. 23. 100% obecności na sesjach Rady Dzielnicy

Dodaj komentarz