Projekt Strategii Rozwoju Gdynia 2030 pod opinię

Projekt Strategii Rozwoju Gdynia 2030 pod opinię

Konsultacje odbędą się 15 lutego – 8 marca 2017