Pierwsza teatralna scena letnia na Dąbrowie – Kłopoty Małżeńskie