Odwiedziny w SP46 i Przedszkolu nr 57 na Karwinach

Odwiedziny w SP46 i Przedszkolu nr 57 na Karwinach