Nabór do obwodowych komisji wyborczych

Nabór do obwodowych komisji wyborczych

ZA: Gdynia.pl

Od dnia 14 do 25 lutego 2011 r. w godzinach od 8.00 do godz. 16.00 w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 216 przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Nabór do obwodowych komisji wyborczych będzie się odbywał wg kolejności zgłoszeń. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu wskazany przez Prezydenta pracownik samorządowy gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej.

Dieta:
Przewodniczący 165 zł,
zastępca przewodniczącego 150 zł,
dla reszty członków po 135 zł

więcej informacji