Książka za pomoc

Książka za pomoc

Studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zorganizowali akcję by pomóc swojemu koledze, Kacprowi – studentowi Wydziału Mechanicznego.