Debata: Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w Gdyni

Debata: Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w Gdyni

Dziękuję bardzo wszystkim za uczestnictwo i ciekawą rozmowę.